preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Braća Bobetko" Sisak

Login
Ljetopis

100 godina školstva
ERASMUS +

"Krenimo zajedno"

     

               Projekt 

          "Krenimo zajedno" 

            

Digitalno pismo

ŠKOLA ZA ŽIVOT

   

Kalendar 2021./2022.

      

Projekt ČITANJE

Projekt "Čitanje ne poznaje granice"

PROJEKT MEDIJSKA PISMENOST
Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Besplatni udžbenici

   

Državno natjecanje -2. mjesto u odbojci (m) 1. mjesto islamski vjeronauk

Tražilica
Tražilica
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
ŠKOLONTIRANJE

Priloženi dokumenti:
Vijest Svjetski dan volontera.docx

Pogledajte...

      

Projekt Pet za net

        

 
Priloženi dokumenti:
Pet za net.docx

VIJEĆE RODITELJA 

IZ STATUTA ŠKOLE

XII. VIJEĆE RODITELJA

 Ustroj Vijeća roditelja                                                                                

Članak 131.     

U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

 Izbor članova Vijeća roditelja 

Članak 132.

Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja.

Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.

Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju. 

Članak 133.

Vijeće  roditelja bira se za tekuću školsku godinu.

Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.

 Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja 

Članak 134.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole  do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja

Članak 135.

Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju.

Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na isti način.

 Ovlasti Vijeća roditelja    

                                           Članak  136.                                                     

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole

- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole

- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom

- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole

- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru

- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada

- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i Kućnog reda

- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih i kulturnih sadržaja škole

- daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi

- daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu

- daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći.

                                                    Članak 137.                                                                   

Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za Školu.

Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

 Sjednice Vijeća roditelja

                                                      Članak 138.                                                                                           

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.

Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole.       

                                                        Članak 139.

Sjednice Vijeća roditelja mogu se od ržavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.

Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.

Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na sjednici.

O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.

Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja.

Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.

Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju  i pohranjuje  u tajništvo Škole na čuvanje.

Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti  učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole  te roditelji i osnivač.

preskoči na navigaciju